Chúng tôi có tin mới dành cho tất cả các chuyên gia đang tìm cách nhận tiền: Bill đã có mặt ở đây, sẵn sàng phục vụ bạn.

Và Anh Ta Sẽ Trao Tặng $4.000.

Bill sẽ rút thăm trao $1.000 cho người chiến thắng may mắn mỗi tuần từ ngày 10/7/2017 đến 7/8/2017, tổng cộng $4.000. Chỉ cần sử dụng Dịch Vụ Thanh Toán của Payoneer để yêu cầu thanh toán từ Bill@payoneer.com. Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên mỗi Thứ hai. Tham gia MIỄN PHÍ. Các tạo nhiều yêu cầu, bạn càng có nhiều cơ hội!

Yêu cầu Bill để được $1.000

Dịch Vụ Thanh Toán mang đến mọi thứ bạn cần để được trả tiền trực tiếp bởi các khách hàng quốc tế của bạn.


Bill ở đây để hỗ trợ bạn:

Tiết Kiệm Hơn

Với lệ phí thanh toán thấp hơn tới 80% so với các giải pháp thanh toán khác

Theo Dõi Thanh Toán

Và gửi nhắc nhở để đảm bảo các khoản thanh toán được trả tiền ĐÚNG HẠN